Rasstandard PSPP

 

Rasstandard för PERRO SIN PELO DEL PERU (hund utan hår från Peru) 

FCI-nummer 310
Originalstandard 2001-03-13
FCI-Standard 2001-04-25; engelska, spanska
SKKs Standardkommitté 2002-06-05

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Peru

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATIONGrupp 5, sektion 6

BAKGRUND/ ÄNDAMÅL: Det finns flera olika teorier om hur denna ras kom till Peru. En är att rasen kom med kineserna, en annan att den kom med nomader från Afrika och en tredje att hundarna kom med asiatiska folk som kom vandrande över Beringssund. Det finns dock säkra bevis i form av bilder på keramik från de olika civilisationerna före Inka. De nakna hundarna ersatte i bilderna puman, ormen eller falken, främst under Chancay-kulturen. Av dessa bevis kan man sluta sig till att den nakna hunden förekom under de arkeologiska tidsperiodernaföre inka, dvs mellan 300 f Kr och 1400 e Kr.

HELHETSINTRYCK: Genom sin konstitution skall rasen ge ett elegant och slankt intryck. Den skall ge en förnimmelse av snabbhet, kraft och harmoni, men får aldrig verka tung. Det främsta kännetecknet för rasen är avsaknad av päls på hela kroppen. Ett annat särdrag är att bettet nästan alltid är ofullständigt.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDE: Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1. Tikar får ha aningen längre kropp än hanhundar.

UPPFÖRANDE/ KARAKTÄR : Rasen skall vara vänlig och tillgiven gentemot sina närmaste, men reserverad mot främlingar. Den skall vara livlig och uppmärksam och en god vakthund.

HUVUD:

Skallparti Skallen skall vara medellång. Skallens och nospartiets plan skall vara parallella. En lätt avvikelse kan dock accepteras. Sett ovanifrån skall skallen vara bred och huvudet smalna mot nosspetsen. Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande. Nackknölen skall vara föga markerad.

Stop Stopet skall vara endast svagt markerat (140 grader).

Nostryffel Nostryffelns färg skall harmoniera med färgen på huden.

Nosparti Nosryggen skall, sett i profil, vara rak.

Läppar Läpparna skall vara så strama som möjligt och ligga väl an mot tandköttet.

Käkar/Tänder Underkäken skall vara föga utvecklad. Saxbett, med normalt utvecklade hörntänder. Avsaknad av en eller flera premolarer eller molarer skall accepteras.

Kinder Kinderna skall vara normalt utvecklade.

Ögon Uttrycket skall vara uppmärksamt och klokt. Ögonen skall vara medelstora och lätt mandelformade. De får heller aldrig vara djupt placerade eller utstående utan vara normalt placerade, dvs ej för tätt ihop eller brett isär. Färgen får variera från svart över samtliga nyanser av kastanjebrunt till gult, i harmoni med hundens hudfärg. Dock skall båda ögonen ha samma färg. Färgen på pupillerna får variera från svart till rosa hos exemplar med ljus ansiktsfärg.
De ljusa färgerna och rosa är tillåtna men ej önskvärda.

Öron Öronen skall bäras upprättstående när hunden är uppmärksam, men i vila får de bäras bakåtvikta. De skall vara medellånga, breda vid basen men de avsmalnar gradvis och avslutas nästan i en spets. Öronansättningen skall börja högst uppe på och sedan gå ned mot sidan av huvudet och vara snedställd. När öronen är resta skall de bilda en nära nog 90-gradig vinkel mot skallen.

HALS: Nacklinjen skall vara välvd och halsens längd ungefär densamma som huvudets. Formen skall likna en avhuggen kon. Halsen skall vara smidig med god muskulatur. Huden på halsen skall vara fin, glatt och elastisk och ligga väl an mot underhuden. Löst halsskinn är ej önskvärt.

KROPP: Kroppen skall vara medelkraftig.

Överlinje Överlinjen skall vara plan, men vissa individer kan uppvisa en välvning över länden som dock planar ut vid korset

Manke Manken skall vara endast svagt markerad.

Rygg Ryggen skall, sedd i profil, vara plan med väl utvecklad ryggmuskulatur. Uppifrån sett, bildar den ofta en välvning, som sträcker sig utefter båda sidorna av ryggen till ländpartiet.

Ländparti Länden skall vara kraftig och välmusklad. Längden skall vara ungefär 1/5 av mankhöjden.

Kors Korsets övre linje skall vara lätt välvd. Lutningen mot horisontallinjen skall vara ungefär 40 grader. Korsets starka konstruktion och muskulatur tillåter en bra avspark.

Bröstkorg Bröstkorgen skall, sedd framifrån, vara rymlig men utan överdrifter. Den skall nå nästan till armbågen. Revbenen skall vara lätt välvda, aldrig flata. Omkretsen på bröstkorgen, mätt bakom revbenen, får understiga mankhöjden med ungefär 18%.

Underlinje Underlinjen skall bilda en elegant och väl markerad kurva som börjar i bröstkorgens undre del och går upp mot buken, vilken skall vara väl uppdragen men utan överdrifter.

Svans Svansen skall vara lågt ansatt. Den skall vara grov vid basen men avsmalna mot spetsen. När hunden är upphetsad får den bäras böjd över rygglinjen, men aldrig rullad. I vila skall svansen bäras hängande med högst en lätt uppåtböjd spets. Svansen bärs ibland uppdragen mot buken. Den skall knappt nå till hasen. Svansen skall vara okuperad

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Frambenen skall vara väl anslutna till kroppen. Sedda framifrån skall de vara helt raka och armbågarna får ej vara utåtvridna.

Skulderblad Vinkeln mellan skuldra och överarm får variera mellan 100 och 110 grader.

Mellanhand Sedda framifrån skall vinkeln mellan mellanhanden och horisontallinjen vara 15 till 20 grader.

Framtassar Framtassarna skall vara medellånga av hartyp. Trampdynorna skall vara starka och motståndskraftiga mot värme. Huden mellan tårna skall vara välutvecklad. Svarta hundar skall helst ha svarta klor och de ljusare hundarna skall ha ljusa klor.

BAKSTÄLL:

Lår Sedda bakifrån skall bakbenen vara helt parallella. I ursprungslandets standard föreskrivs att sporrar skall avlägsnas. Musklerna skall vara rundade, spänstiga och tydligt framträdande. Vinkeln mellan höft och lår får variera mellan 120 och 130 grader

Knäled Vinkeln mellan lår och underben skall vara 140 grader.

Baktassar Baktassarna, se framtassarna.

RÖRELSER: Förutsatt att hunden har den byggnad och de vinklar som tidigare beskrivits rör sig denna ras med ett snarast kort steg, men det är snabbt och på samma gång dröjande och spänstigt.

HUD: Huden skall vara glatt och elastisk på hela kroppen, men kan bilda några avrundade, nästan koncentriska linjer på huvudet och runt ögonen samt på kinderna. Man har funnit att kroppstemperaturen såväl inuti som utanpå hunden är densamma som hos andra raser. Avsaknaden av päls leder till direkt och omedelbar utdunstning av värme till skillnad från hos de exemplar som har päls. Hos de senare avges värmen genom pälsen, vilket ger en naturlig avkylning.

PÄLS: För att rasen skall kunna få kallas nakenhund får ingen päls förekomma.

Pälsstruktur Man tillåter dock spår av päls på huvudet, de nedre delarna av benen, den yttre delen av svansen och ibland några enstaka hårstrån på ryggen.

Färg Färgen kan variera från svart via skiffergrått, elefantgrått, blåsvart, samtliga nyanser av grått, mörkt kastanjebrunt mot ljusblont. Alla dessa färger kan vara antingen solida eller förekomma med rosa-aktiga fläckar på alla delar av kroppen.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd Det förekommer tre storlekar hos både hanhund och tik.

Liten: 25-40 cm

Medelstor: 40-50 cm

Stor: 50-65 cm

Vikt Vikten står i relation till storleken hos hanhund och tik.

Liten: 4-8 kg

Medelstor: 8-12 kg

Stor: 12-25 kg

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

• sporrar på bakbenen

• till hälften resta öron

DISKVALIFICERANDE FEL

• överdrivet mycket päls på de ställen där standarden tillåter päls

• päls på andra ställen av kroppen än de som standarden beskriver

• albinism

• hängande eller kuperade öron- avsaknad av svans, kort svans, kuperad svans

• över- eller underbett

• sned käke

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Texten lånad av Nakkurakkansk.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *