Gården

40 år innan vi byggde hus, var vår tomt en lökåker. I början av 80-talet började det växa tallar och granar här. Detta gjorde att vår tomt såg ut som om det alltid stått ett hus här. Vi har tagit ut Hartmanrutor och Currykors för att placera huset på ett passande ställe. Till vår stora glädje räckte det med att vi flyttade huset 1 meter jämfört med vad vi själva satt ut. Det går en oerhört kraftig vattenådra norr om vårt hus. Den är en av de starkaste ådrorna våra slagrutepersoner känt av, så vill vi kan vi säkert ta vatten till trädgårdsbevattning från den i ett senare skede.

Bilderna nedan är tagna under vårvintern-09.

 
Vår tomt är 4800 kvm stor. Vi har åkrar på alla sidor runt oss. Endast en åker (den som bilden till höger är tagen från) brukas med sådd. Den snälla bonden har valt att inte bespruta vetet. De resterande åkrarna brukas som foder, alltså hö och ensilage. Bortom åkrarna finns skogsmark.


Till vänster i mitten av fotot, utanför bild, bor mormor och morfar, som även är våra närmaste grannar (200 meter bort). Uppe vid det gula huset som finns i mitten av fotot, går landsvägen. Dit har vi 400 meter. Nästa granne bor ännu längre bort. En idyll på landet, enligt vår smak!




Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *